Er zijn in ons land ongeveer 15.000 kinderen die niet naar school gaan of dreigen niet meer naar school te gaan.

Er wordt dan gesproken over thuiszitters of kinderen die dreigen thuis te komen zitten.

Helaas komt dit steeds vaker voor in ons land. Ondanks de extra zorg die geboden wordt, gaat het alsnog niet goed met deze kinderen.

Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag.

Bij de grootste groep komt autisme, AD(H)D, angsten, depressies, trauma’s of hechtingsproblematiek voor.

Zij zijn na een dag op school vaak zo overprikkeld, dat dit thuis escaleert. Geregeld hoor ik als leerkracht de vraag; “Is er iets gebeurd op school? Hij/zij ontplofte thuis helemaal en liep stampvoetend en schreeuwend naar zijn/haar kamer.” Op school is er dan niets aan de hand. Hier laten ze vaak sociaal wenselijk gedrag zien en houden ze zichzelf nog in, maar thuis vliegen ze dan uiteindelijk uit de bocht. Naar mate ze ouder worden zal dit niet meer lukken en gaat het dan steeds moeilijker en moeizamer op school.

Het grote leerkrachten tekort en de prestatiedruk doen hier geen goed aan. Deze groep kinderen is juist gebaat bij rust en regelmaat, dus dezelfde leerkracht voor de groep en niet telkens een ander uit een vervangingspool.

De prestatiedruk die door toetsen en het inkaderen van kinderen in de te behalen doelen, doet hier geen goed aan.

Gelukkig zie je op scholen steeds meer dat de druk van de ketel moet en wordt er goed gekeken naar wat moet en wat kan.

Zij doen daar erg hun best ook voor deze groep kinderen de juiste zorg te bieden. Toch zijn er nog (te) veel kinderen die ziek worden van deze stress en thuis komen te zitten.

Binnenkort ga ik een bijscholing doen (2 oktober) en onderzoeken of Up coaching met paarden deze groep kinderen kan helpen.

Dat zal dan in de vorm van ‘Anders leren met paarden’ gaan en heeft als naam ‘De Buitenklas’.

Wil je meer weten over dit concept? Kijk dan eens op www.anderslerenmetpaarden.nl onder het kopje De Buitenklas. Hier kun je lezen hoe het werkt en voor wie het geschikt is.

Eind oktober/begin november hoop ik jullie meer hierover te kunnen vertellen.   

Nog even geduld!