Kind en ouder

Als ouder worstel je soms met gevoelens die voortkomen uit de zorgen om je kind. Dat is begrijpelijk, want een kind opvoeden is niet zomaar iets. Herkent u deze gevoelens bij uzelf of bij uw kind?

 • Het gevoel dat het niet lukt en het dan maar niet doen om niet te falen (faalangst)
 • Het gevoel niet erbij te horen en buitengesloten te worden
 • Het gevoel niet goed genoeg te zijn en je minderwaardig te voelen
 • Het gevoel er zelf niet toe te doen
 • Het gevoel dat uw kind gepest wordt of het is zelf een pester
 • Het gevoel hebben het wel op te lossen voor uw kind
 • Het gevoel hebben uw kind niet te begrijpen
 • Het gevoel hebben dat uw kind niet meekan op school en alle hulp maar niet helpt?

Samen met de paarden kunnen we eraan werken meer balans in deze gevoelens te brengen. Bij de paarden krijg je direct het gevoel begrepen te worden. Zij voelen meteen aan waar de pijn zit en hoe het anders kan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan een paardencoachsessie deel te nemen.

 • Uw kind kan een sessie of een traject volgen
 • U kunt zelf een sessie of een traject volgen
 • U kunt ook samen met uw kind een sessie of een traject volgen

Bekijk de mogelijkheden of neem contact op, dan kunnen we het passend maken voor uw situatie.