Anders leren met paarden

Wanneer het kinderen maar niet lukt om de uitleg van de leerkracht om te zetten in het leren van de stof, kan er sprake zijn van anders leren, bijvoorbeeld beelddenken.

Als leerkracht en remedial teacher ben ik veel met kinderen aan het oefenen. Voornamelijk werk ik met kinderen waarbij er een vermoeden is van dyslexie. Wanneer bij de cito toetsen lezen en spelling de resultaten net niet slecht genoeg zijn, zal het niet in aanmerking komen voor het vergoedde onderzoek. Je kunt er dan voor kiezen dit zelf te bekostigen, maar wat als er nu geen sprake is van dyslexie of het onderzoek is daar toch niet helemaal duidelijk in? Dan kan het dus ook zijn dat je kind een andere informatie verwerking heeft. Dat je kind meer behoefte heeft aan bewegend leren en denkt vanuit het geheel/resultaat.

Anders leren met paarden komt tegemoet aan deze manier van leren. Met mooie materialen en veel beweging gaan we aan de slag met spelling of rekenen. Op een manier die beter past bij de leerbehoefte van je kind, zodat het wel snapt wat ervan hem of haar verwacht wordt. Mijn paardjes Cowboy en Jessica vinden het heel leuk om hierbij te helpen.

Up coaching met paarden kan ook helpen op scholen. Hiervoor gebruiken we het programma van 'Anders leren met paarden'. Zijn jullie op school op zoek naar Remedial teaching in beweging, die ingaat op de verschillende leerstijlen? Maak dan een afspraak met me en ik ga met jullie in gesprek om naar de mogelijkheden te kijken.